Reklamacje

JK MILLENIUM S.C. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@millenium-lazienki.pl. JK MILLENIUM S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

JK MILLENIUM S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach wskazanych w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Informację o warunkach udzielonej gwarancji oraz jej długości znajdują się na ulotce załączonej do towaru.

W przypadku wykrycia wady Klient ma prawo do:

- obniżenia ceny za towar;

- odstąpienia od umowy (nie dotyczy w przypadku gdy wada jest nieistotna)

- wymiany towaru na wolny od wad

- żądania usunięcia wady

Reklamacje można składać na adres sklepu: JK MILLENIUM S.C. ul. Bursaki 44, 38-400 Krosno lub drogą mailową na sklep@millenium-lazienki.pl. Zwrot reklamowanego Towaru należy dokonać również na ten sam adres.


Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi JK MILLENIUM S.C.

Formularz reklamacyjny