Zwroty i odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, każdemu Klientowi (Konsumentowi) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane płatności w tym również koszt dostawy, poniesione podczas zakupów, nie później niż 14 dni od otrzymania decyzji o odstąpieniu od umowy. Płatność zostanie zwrócona w formie wskazanej przez Klienta. Towar powinien zostać odesłany przed upływem 14 dni od chwili poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Wszelki koszty związane ze zwrotem ponosi Klient. Jeżeli Klient korzystał z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech czy funkcjonowania Towaru, wówczas to Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

W celu ułatwienia procedury prosimy w miarę możliwości  o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (np. paragon lub faktura VAT) lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji między Klientem a JK MILLENIUM S.C.

JK MILLENIUM S.C. dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


 Formularz odstąpienia od umowy

Wypełniony formularz można przesłać na adres sklepu:
JK MILLENIUM S.C.
ul. Bursaki 44
38-400 Krosno

lub drogą mailową na sklep@millenium-lazienki.pl